zajrzeć

1. Bieda, głód, nędza itp. patrzy, zagląda komuś w oczy; ktoś patrzy, zagląda biedzie, nędzy itp. w oczy «ktoś doznaje biedy, głodu, nędzy»: Pustoszały pola, znikały zapasy zboża, głód zaglądał w oczy, a z nim beznadziejność – po cóż siać, jeśli myszy znów wszystko pożrą? T. Mirkowicz, Pielgrzymka. Z tych urywkowych wiadomości, jakie znam o życiu w Polsce, wnoszę, że tam panuje drożyzna. Z czego i jak Wy żyjecie? Czy Wam nędza nie zagląda w oczy? A. Bień, Listy.
2. Zaglądać do kieliszka, do butelki «pić alkohol; popijać»: Podczas śledztwa okazało się, że oskarżeni często zaglądali do kieliszka. DD 06/04/2001.
3. Zaglądać do książki, do gazety itp. «czytać coś od czasu do czasu»: (...) jak mam wolny czas, zaglądam do książki, chodzę do kina (...). Roz bezp 1996.
4. Zaglądać w cudze garnki; zaglądać komuś w garnki «być wścibskim, wtrącać się w czyjeś prywatne sprawy»: Czy ona musi zaglądać mi w garnki, nie ma swoich problemów? Roz tel 1997.
Śmierć zagląda komuś w oczy; ktoś zagląda śmierci w oczy zob. oko 59.
Zaglądać komuś do kieszeni, w kieszeń zob. kieszeń 12.
Zaglądać komuś przez ramię zob. ramię 7.
Zaglądać komuś w metrykę zob. metryka 2.
Zajrzeć w każdy kąt zob. kąt 13.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zajrzeć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zaglądać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zajrzeć — dk VIIb, zajrzećjrzę, zajrzećjrzysz, zajrzećjrzyj, zajrzećjrzał, zajrzećjrzeli, reg. zaglądnąć dk Va, zajrzećnę, zajrzećniesz, zajrzećnij, zajrzećnął, zajrzećnęła, zajrzećnęli, zajrzećnąwszy zaglądać ndk I, zajrzećam, zajrzećasz, zajrzećają,… …   Słownik języka polskiego

  • zaglądać — → zajrzeć …   Słownik języka polskiego

  • kąt — 1. Chodzić, pot. łazić, tłuc się z kąta w kąt «chodzić bez celu w jakimś pomieszczeniu, zwykle na skutek zdenerwowania, niepokoju lub znudzenia, nie mogąc sobie znaleźć miejsca»: Marudził po domu, łaził z kąta w kąt, w południe dopiero wyszedł na …   Słownik frazeologiczny

  • zaglądać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zaglądaćam, zaglądaća, zaglądaćają {{/stl 8}}– zaglądnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}reg. dk IVa, zaglądaćnę, zaglądaćnie, zaglądaćnij, zaglądaćnął, zaglądaćnęli, {{/stl 8}}zajrzeć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIa,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bieda — 1. pot. Bieda z nędzą «o beznadziejnej sytuacji materialnej, braku wszystkiego»: (...) była to biedna dziewczyna spod Nowego Targu, ojciec alkoholik, bieda z nędzą w domu. W. M. Korczyńska, Wróć. 2. pot. Klepać biedę «żyć w niedostatku, być… …   Słownik frazeologiczny

  • butelka — Nabić kogoś w butelkę zob. nabić. Pękła butelka (wina, szampana itp.), pękło kilka, wiele butelek zob. pęknąć 4. Pociągać z butelki zob. pociągnąć 3. Wypróżniać butelki zob. wypróżnić 1. Wysuszyć, osuszyć butelkę zob. wysuszyć. Zaglądać do… …   Słownik frazeologiczny

  • cudzy — Bawić się, zabawić się cudzym kosztem zob. koszt 1. Nie tknąć (czegoś) cudzego zob. tknąć. Sięgać po cudze zob. sięgnąć 3. Stroić się w cudze piórka zob. piórko 2. Wchodzić na cudze podwórko zob. wejść 6. Wtykać, wsadzać, wścibiać, pchać itp. nos …   Słownik frazeologiczny

  • garnek — Gdzieś wrze, zawrzało, gotuje się, zagotowało się, kipi, zakipiało jak w garnku «gdzieś powstał zamęt, hałas, niepokój, ruch»: (...) wnet w środkowej i wschodniej Europie zagotuje się jak w garnku (...). Twór 11/1968. Nie mieć, nie ma co do… …   Słownik frazeologiczny

  • głód — 1. pot. (Być) na głodzie «być w stanie głodu narkotycznego»: Dealerzy upodobali sobie Dworzec Centralny, bo przebywa tam wielu narkomanów. Wiedzą, że na głodzie uzależniony jest gotowy zrobić wszystko, by zdobyć pieniądze na jedną działkę. ŻW… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.